Σχεδιασμός έντυπου και ψηφιακού υλικού με κατάλληλο περιεχόμενο για την ενημέρωση στοχευμένου κοινού, τη διαφήμιση υπηρεσιών,  την προώθηση ενεργειών/εκδηλώσεων, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, κοκ