Ευτυχία και ποιότητα ζωής

Η ποιότητα ζωής αποτελεί μια υποκειμενική θεώρηση και αναφέρεται στην αντίληψη και τα συναισθήματα που έχει κάποιος για την ικανοποίηση στη ζωή, την πληρότητα και την ευχαρίστηση. Σύμφωνα με τον Koncul (2012), μπορεί να μετρηθεί με:

Α. Αντικειμενικούς δείκτες, όπως το προσδόκιμο ζωής, η εργασιακή και οικογενειακή κατάσταση, οι παροχές υγείας, τα νομικά δικαιώματα, τα ποσοστά εγκληματικότητας, κ.ά

Β. Υποκειμενικούς δείκτες που αναφέρονται στην ευτυχία, την ικανοποίηση από τη δουλειά, την αίσθηση ασφάλειας και κοινωνικής ενσωμάτωσης, τις οικογενειακές σχέσεις, τα επίπεδα άγχους, τη χρήση ελεύθερου χρόνου, την πνευματικότητα, κ.ά.

Στις μέρες μας, επικρατεί η αντίληψη ότι απώτερος σκοπός για τους περισσότερους ανθρώπους δεν είναι να είναι πλούσιοι, αλλά ευτυχισμένοι και υγιείς (Koncul 2012). Πρόσφατα, ο Mo Gawdat (2018) μοιράστηκε με τους εκπροσώπους της «Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής για την Ευεξία» την εξίσωση της ευτυχίας (GlobalWellnessSummit):

Παραπομπές

Koncul, N. (2012) Wellness: A new mode of tourism, Economic Research – Ekonomska istraživanja, Vol. 25 (2), pp.525-534.

No Comments

Post A Comment