Είμαστε όλοι screenagers

Σε μια εποχή που η τεχνολογία έχει διεισδύσει σε όλους τους τομείς της ζωής μας, το βασίλειο του ίντερνετ έχει ανατείλει και έχει τους δικούς του ιθαγενείς, τους millenials. Διανύουμε τη γενιά των «digital natives» ή «screenagers», εκείνων δηλαδή των νέων που παρουσιάζουν εξαιρετικές τεχνικές γνώσεις ενώ συγχρόνως δηλώνουν ιδιαίτερη προθυμία να βρίσκονται σε συνεχή απευθείας σύνδεση (online). Σε αυτόν τον πυρετό της ψηφιακής κουλτούρας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο αλλάζοντας τον τρόπο ζωής, σκέψης, και φιλοσοφίας των ανθρώπων.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν εργαλεία τα οποία κάνουν δυνατή την επικοινωνία μεταξύ ατόμων που είναι μέλη στο ίδιο δίκτυο. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, TikTok και πολλά άλλα χρησιμοποιούνται είτε για την κοινοποίηση πληροφοριών είτε για τη μετάδοση/μεταφορά δεδομένων, προσθέτοντας το στοιχείο της διάδρασης. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ των μελών συμβαίνει διαρκής αλληλεπίδραση, επομένως ο ρόλος τους μπορεί συνεχώς να αλλάζει και από πομποί να γίνονται δέκτες και το αντίστροφο. Στον ιντερνετικό λοιπόν κοινωνικό κόσμο (online social world) ο καθένας αφήνει το δικό του ψηφιακό αποτύπωμα (digital fingerprint), που αντιστοιχεί στη συνεχόμενη συγκεντρωτική καταγραφή της δραστηριότητας ενός ατόμου στο διαδίκτυο.

Υπάρχουν κάποιοι (οι λεγόμενοι influencers – πολλοί πλέον) που επιδιώκουν να επηρεάσουν τους άλλους με ουσιαστικό στόχο να ανταποκριθούν στη δουλειά που τους ανατέθηκε πετυχαίνοντας ποσοστά στα κοινωνικά δίκτυα και… είναι και εκείνοι (γνωστοί ως influentials – συγκριτικά μάλλον ελάχιστοι) που ασκούν επιρροή μέσω της ταυτότητας τους και της ικανότητας να διδάξουν αυτό για το οποίο έχουν πάθος. Οι πρώτοι διαμορφώνουν την εικόνα τους με βάση τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται ενώ οι δεύτεροι είναι αυθεντικοί, επιλεκτικοί και χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα ως όχημα για να μεταδώσουν τις ιδέες και αξίες που πρεσβεύουν. Ποιοι ΑΡΑΓΕ θεωρείτε ότι πρωταγωνιστούν στη σύγχρονη πραγματικότητα;


Με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν μια μορφή επικοινωνίας, που είναι δυνατή με την κατοχή μόνο ενός έξυπνου κινητού (smartphone). Στην «ηλεκτρονική» κοινωνία (e-κοινωνία) δημιουργούνται πολλαπλές ευκαιρίες διασύνδεσης ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται ποικίλες σχέσεις που επιτυγχάνονται μέσω: της χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της ένταξης σε κοινότητες κοινών ενδιαφερόντων, του διαμοιρασμού βίντεο και φωτογραφιών, της συμμετοχής σε παιχνίδια, κοκ.

Ταυτόχρονα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά ευνοούν μια ιδιαίτερη δυναμική επικοινωνίας, το λεγόμενο ‘word of mouse’, δηλαδή την ικανότητα να εξαπλωθεί μια πληροφορία ψηφιακά από άτομο σε άτομο. Όπως στην περίπτωση των infographics, δίνεται η δυνατότητα να αναμεταδοθεί η ουσία της πληροφορίας γρήγορα, ενώ επειδή η διάδοσή της τροφοδοτείται σε ένα εύρος ψηφιακών καναλιών αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνει ευρύτερα γνωστή (αριθμός shares=απήχηση).

Είναι αλήθεια πολύ θετικό ότι η τεχνολογία μάς επέτρεψε να αλληλεπιδράσουμε κοινωνικά με πολλά και διαφορετικά άτομα που στο παρελθόν ούτε που θα φανταζόμασταν. Μας δίνεται η δυνατότητα να διατηρήσουμε επαφές και στενές φιλίες από μακρινή απόσταση με άτομα αγαπητά σε εμάς που δε θα μπορούσαμε με άλλο τρόπο ή που οι προσπάθειες μας θα είχαν αποτύχει με το χρόνο. Ωστόσο, υπάρχει κάτι απροσδιόριστα αληθινό και μοναδικά ανεκτίμητο όταν μιλάς πρόσωπο με πρόσωπο με κάποιον. Και αυτό δυστυχώς χάνεται όλο και πιο πολύ… Η στιγμή έχει σημασία και αποκτά νόημα μόνο μέσω απευθείας και άμεσης επικοινωνίας. Ας μη ξεχνάμε λοιπόν την “πλοήγηση” μας και στον πραγματικό ΕΞΩ κόσμο!

1η δημοσίευση

https://parallaximag.gr/life/mesa-kinonikis-diktiosis

No Comments

Post A Comment